Ханш   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Бусад мэдээлэл  
Улаанбаатар Хотын Банк

ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨРЛҮҮД

Иргэний хадгаламжийн дансны хүү шимтгэл

  Төгрөг Ам.доллар Юань Бусад
Хадгаламжийн дансанд бэлэн бус орлого хийхэд  Шимтгэлгүй 0.2% 0.2% 0.35%
Хадгаламжинд бэлэн бусаар орсон валютыг бэлнээр олгоход   
Данс хаах   

Хугацаагүй хадгаламж
Улаанбаатар хотын банк нь танд хамгийн уян хатан нөхцөлтэй, өндөр хүүтэй хугацаагүй хадгаламжийн үйлчилгээг санал болгож байна. Та хугацаагүй хадгаламжийн дансаа төгрөг болон валютаар нээж тодорхой хугацаа заахгүйгээр хүссэн үедээ орлого, зарлагын гүйлгээ хийх боломжтой.

Хүү шимтгэл:

Хугацаагүй хадгаламжийн данс нээлгэх
 • Харилцагч иргэдэд харилцах дансыг шинээр нээхэд
 • шимтгэлгүй
  Хугацаагүй хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл
 • Төгрөгийн хугацаагүй хадгаламж
 • 10,000 төгрөг
 • Ам.долларын хугацаагүй хадгаламж
 • 10 ам. доллар
 • Юаны хугацаагүй хадгаламж
 • 100 юань
 • Евро
 • 10 евро
  Хугацаагүй хадгаламжинд төлөх хүү жилийн сарын
 • Төгрөг
 • 6.7% 0.55%
 • Ам.доллар
 • 2.0% 0.16%
 • Юань
 • 0.1% 0.008%
 • Евро
 • 1.2% 0.1%
  Харилцагчийн хүсэлтээр хадгаламжийн данстай тодорхойлолт өгөхөд*
  Хадгаламж эзэмшигчийн нэрээр 3,000 төгрөг
  Хамтран эзэмшигчийн нэрээр гаргаж өгөхөд 10,000 төгрөг
  Хадгаламж эзэмшигч, хамтран эзэмшигчийн хамтаар тодорхойлолт авбал 3,000 төгрөг

  *Хугацаагүй хадгаламжийн хүүг 2019.04.19-ний өдрөөс эхлэн өөрчилсөн бөгөөд үүнээс өмнө нээгдсэн хугацаагүй хадгаламжуудын хувьд энэхүү хүүг 2019.05.19-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
  Бүрдүүлэх материал:
  • Данс нээх өргөдөл (банкны маягтаар)
  • Иргэний үнэмлэх
  • 1 хувь цээж зураг

  *Данс нээгдсэнээс хойш 14 хоногийн дотор тодорхойлолт авбал - 20,000 төгрөг
  Хугацаатай хадгаламж

  Энэ хугацаат хадгаламж нь иргэд мөнгөн хөрөнгөө хүүгийн орлого олох зорилгоор Банкинд хадгалуулж тодорхой хугацаа зааж, энэ хугацааны туршид зарлагын гүйлгээ хийхгүй байх гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламж юм. .


  Хадгаламжийн онцлог: 

  • Орлогын гүйлгээ хийх боломжтой.
  • Гэрээгээр тохирсон хугацааны эцэст хүүг тооцож олгоно.
  • Гэрээнд автоматаар сунгана гэж заасан бол гэрээний хугацаа дуусахад автоматаар сунгагдана.
  • Гэрээнд автоматаар сунгана гэж заагаагүй бол хугацааны эцэст дансны үлдэгдлийг хугацаагүй хадгаламжинд шилжүүлнэ.
  • Хадгаламжийн дансаа барьцаалан Хадгаламж барьцаалсан зээл авах боломжтой.

  Хүү шимтгэл:

    Төгрөг  Ам.доллар  Юань Евро
  Хүү
  3 сар
  6 сар
  9 сар
  12 сар
  18 сар
  24 сар

  9.0%
  11.8%
  12.0%
  13.6%
  13.8%
  14.1%

  2.3%
  3.8%
  5.0%
  5.6%
  5.7%
  5.8%

  3.0%
  3.4%
  3.7%
  3.8%
  -
  -

  1.5%
  2.2%
  -
  3.6%
  -
  -
  Доод үлдэгдэл  10,000 төгрөг 10 ам.доллар 100 юань  10 евро
  Харилцагчийн хүсэлтээр хадгаламжийн данстай тодорхойлолт өгөхөд*
  Хадгаламж эзэмшигчийн нэрээр 3,000 төгрөг
  Хамтран эзэмшигчийн нэрээр гаргаж өгөхөд 10,000 төгрөг
  Хадгаламж эзэмшигч, хамтран эзэмшигчийн хамтаар тодорхойлолт авбал 3,000 төгрөг
  100 сая ба түүнээс дээш дүнтэй төгрөг болон валютын хадгаламжийн хүүг гэрээгээр тохирно.

  Бүрдүүлэх материал:
  • Данс нээх өргөдөл (банкны маягтаар)
  • Иргэний үнэмлэх
  • 1 хувь цээж зураг
  Жич: Та хугацаанаас нь өмнө хугацаат хадгаламжаасаа зарлагын гүйлгээ гаргах боломжтой бөгөөд хэрвээ тийм тохиолдолд хүүг бууруулж тооцох болно.

  *Данс нээгдсэнээс хойш 14 хоногийн дотор тодорхойлолт авбал - 20,000 төгрөг
  Урьдчилсан хүүт хадгаламж
  Урьдчилсан хүүт хадгаламж нь тодорхой хугацаатай, нийт хүүгийн орлогоо урьдчилан авах боломжтой хадгаламж юм.

  Хүү шимтгэл:

  Урьдчилсан хүүт хадгаламжийн жилийн хүү
    Төгрөг
  Хүү
  6 сар
  12 сар

  10,10%
  11,60%
  Доод үлдэгдэл 1,000,000 төгрөг
  Харилцагчийн хүсэлтээр хадгаламжийн данстай тодорхойлолт өгөхөд*
  Хадгаламж эзэмшигчийн нэрээр 3,000 төгрөг
  Хамтран эзэмшигчийн нэрээр гаргаж өгөхөд 10,000 төгрөг
  Хадгаламж эзэмшигч, хамтран эзэмшигчийн хамтаар тодорхойлолт авбал 3,000 төгрөг

  Бүрдүүлэх материал:
  • Данс нээх өргөдөл (банкны маягтаар)
  • Иргэний үнэмлэх
  • 1 хувь цээж зураг

  *Данс нээгдсэнээс хойш 14 хоногийн дотор тодорхойлолт авбал - 20,000 төгрөг
  Хуримтлалын хадгаламж
  Хүүнээс хүү тооцдог хадгаламж

  Төгрөг Доллар
  Хугацаа  Зарласан хүү Бодит хүү Зарласан хүү Бодит хүү
  6 сар 11.50% 12.13% 3.75% 3.82%
  9 сар 11.70% 12.35% 4.98% 5.10%
  12 сар 13.10% 13.92% 5.55% 5.69%
  Дансны заавал байлгах доод үлдэгдэл 1,000,000 төгрөг 1,000 ам.доллар

  Хүүгээ сар бүр зарлагаддаг хадгаламж
    Жилийн хүүгийн түвшин
  Хугацаа  Төгрөг Доллар
  6 сар 10.80% 3.45%
  9 сар 11.00% 4.60%
  12 сар 12.50% 5.18%
  Дансны заавал байлгах доод үлдэгдэл 1,000,000 төгрөг 1,000 ам.доллар
  Хүүхдийн хадгаламж

  Энэхүү хүүхдийн хадгаламж нь банкны хугацаатай хадгаламжийн хамгийн дээд хүүгээр тооцдог тул та банкнаас авах хүүндээ сэтгэл хангалуун байх бүрэн боломжийг бид танд олгож байна.
  Хүүхдйн хадгаламж нь 18 нас хүртэлх бүх насны хүүхдүүдэд зориулсан бөгөөд таны хүүхдийн ирээдүйг гэрэл гэгээтэй, баталгаатай болгох гол зорилготой юм.
   

  Хүү шимтгэл:

  Хугацаа Төгрөг Ам.доллар
  Доод хугацаа
  12 сар
  Дээд хугацаа
  Хадгаламж эзэмшигчийг 18 нас хүртэл
  Дансны заавал байлгах доод үлдэгдэл 10,000
  10
  Жилийн хүүгийн түвшин
  13.8% 5.7%
  Хүүхдийн хадгаламжийн дансанд хамтран эзэмшигчийн нэрээр тодорхойлолт авах 3,000 төгрөг

  Бүрдүүлэх материал:
  • Данс нээх өргөдөл (банкны маягтаар)
  • Хүүхдийн гэрчилгээ
  • Хамтран эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх
  Богино хугацаат хадгаламж

  Хүү шимтгэл:

  Хугацаа Хугацаатай хадгаламжийн жилийн хүү
  Төгрөг Ам.доллар
  1 сар хүртэл
  Гэрээгээр
  Гэрээгээр

  Бүрдүүлэх материал:
  • Данс нээх өргөдөл (банкны маягтаар)
  • Иргэний үнэмлэх
  • 1 хувь цээж зураг
  Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн хадгаламж


  Та ирээдүйд орон сууцтай болохоор төлөвлөж байна уу?
  Тэгвэл ирээдүйд авах орон сууцныхаа урьдчилгаа төлбөрөө "Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн хадгаламж"-д хуримтлуулснаар хүүгийн орлого олохоос гадна орон сууцны зээлийн хүүг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр авах боломжтой. Мөн энэхүү хадгаламжаа барьцаалан зээл авах боломжийг бид олгож байна.

  Хүү шимтгэл:

  Хадгаламжийн хүү Өөрийн эх үүсвэрийн орон сууцны зээлийн хүүнийн хөнгөлөлт
  Хугацаа Хүү/жилээр/ Хадгаламжийн хугацаа Сарын хүүний хувиас хөнгөлөх хувь хэмжээ
  6 сар 10.00% 6 сарын хугацаатай
  0.01%
  12 сар 12.00% 7-12 сарын хугацаатай 0.02%
  24 сар 13.20% 13-18 сарын хугацаатай 0.03%
  36 сар 13.20% 19-36 сарын хугацаатай 0.04%
  Доод үлдэгдэл 100,000 төг Сар бүрийн хуримтлуулах мөнгөн дүн 200,000 төгрөг болон түүнээс дээш
  150,000,000 төгрөг хүртэлх 8+/-1 хувийн хүүтэй орон сууцны зээл судлуулах эрх үүснэ.

  Бүрдүүлэх материал:
  • Бичиг баримт:
   • Монгол улсын иргэн: Зөвхөн иргэний үнэмлэх
   • Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн: Гадаад паспорт, ажлын газрын тодорхойлолт эсвэл оршин суух албан ёсны зөвшөөрөл.
  • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө /нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй/
  • 1 хувь цээж зураг
  Хадгаламжийн сертификат

  Та Улаанбаатар хотын банкны хадгаламжийн сертификатыг худалдан авснаар мөнгөн хөрөнгөө тодорхой хугацаанд найдвартай, өндөр хүүтэй хадгалуулах боломжтойгоос гадна дараах давуу талуудыг эдлэх боломжтой. Үүнд:
  • Төлбөрийн хэрэгсэл болгон ашиглаж бусдад шилжүүлэх
  • Бусдад өвлүүлэх, бэлэглэх, гэрээслэх
  • Хадгаламжийн сертификатаа барьцаалан зээл авах

  Хадгаламжийн сертификатийн нөхцөл:

  Хадгаламжийн сертификатын хугацаа Төгрөг/Жилийн/ Ам.доллар/Жилийн/
  3 сарын хугацаатай 9.1 хувь 2.4 хувь
  6 сарын хугацаатай 11.9 хувь 3.9 хувь
  9 сарын хугацаатай 12.1 хувь 5.1 хувь
  12 сарын хугацаатай 13.7 хувь 5.7 хувь
  Хадгаламжийн сертификатын нэрлэсэн үнэ 5,000,000₮
  10,000,000₮
  20,000,000₮
  30,000,000₮
  50,000,000₮
  100,000,000₮
  200,000,000₮
  5,000$
  10,000$
  20,000$
  30,000$
  50,000$
  100,000$

  Бүрдүүлэх материал:
  • Бичиг баримт:
   • Монгол улсын иргэн: Зөвхөн иргэний үнэмлэх
   • Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн: Гадаад паспорт
  БНСУ-ын виз хүсэгчдэд зориулсан хадгаламж

  Уг хадгаламж нь Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын виз хүсэгчдэд зориулсан 4 сарын хугацаатай хадгаламжийн бүтээгдэхүүн юм.

  Хүү шимтгэл:

  Хугацаа 4 сар
  Хүү /жилийн/ 9.2%
  Хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд хүү /жилийн/ 3.60%
  Хадгаламжийн хугацаа дууссан тохиолдолд хүү 0.00%
  Хадгаламжийн хэмжээ 5,000,000 төгрөг

  Бусад нөхцөл:

  • Уг хадгаламжийг барьцаалж зээл олгохгүй.
  • Доорх нөхцөлд хадгаламжийг буцаан олгоно.  
   • Хадгаламж байршуулж виз олгогдсон иргэн БНСУ-аас ирсэн,
   • Хадгаламж байршуулж виз олгогдсон боловч Хилийн шалган нэвтрүүлэх албанаас БНСУ-д нэвтрүүлэх татгалзсан,
   • Хадгаламж байршуулж виз мэдүүлсэн боловч татгалзсан,
   • Хадгаламж байршуулж виз мэдүүлсэн боловч тодорхой шалтгааны улмаас өөрийн хүсэлтээр визний хүсэлтээ буцаасан,
   • Банкинд данс нээлгэсний дараа виз мэдүүлэхгүйгээр мөнгөө буцаан авахыг хүсэх,

  Бүрдүүлэх материал: 

  • Данс нээх өргөдөл (банкны маягтаар)
  • Иргэний үнэмлэх
  • 1 хувь цээж зураг 

  Улаанбаатар хотын банкны дараах салбар, тооцооны төвүүдэд нээж байна.

   

  Салбар, тооцооны төв Хаяг Утасны дугаар, Цагийн хуваарь
  1 Төв салбар Хаяг : Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, 15160, Д.Сүхбаатарын талбай 11 Утас : 11-319041
  Цагийн хуваарь : Даваа - Баасан (09:00 - 17:30)
  2 Урт цагаан ТТ Хаяг : Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 3-р хороо, ПИЭРЛ ХХК-ийн байр 1 давхарт Утас : 70148222, 70158222
  Цагийн хуваарь : Даваа - Баасан (09:00 - 18:00)
  3 Баянгол салбар Хаяг : Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 14- хороо, Ард-Аюушийн өргөн чөлөө-5 Утас : 11-302622
  Цагийн хуваарь : Даваа - Баасан (09:00 - 20:00), Бямба (10:00 - 18:00), Ням (10:00 - 17:00)
  4 Хан-Уул салбар Хаяг : Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, ЗДТГ-ын зүүн хойно Булгат мөрөн ХХК-ийн байр, 1-р давхар Утас : 77108222
  Цагийн хуваарь : Даваа - Баасан (09:00 - 18:00)
  5 Баянзүрх салбар Хаяг : Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 4-р хороо, энхтайваны 46а гудамж, Норжин худалдааны төвийн 1-р давхарт Утас : 11-450715, 70000715
  Цагийн хуваарь : Даваа - Баасан (09:00 - 18:00)
  6 Улаанбаатар салбар Хаяг : Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 15160, Самбуугийн гудамж, Бага тойруу 15 Утас : 11-312155, 11-320527, факс: 11-320527
  Цагийн хуваарь : Даваа - Баасан (09:00 - 18:00)
  7 Чингэлтэй салбар Хаяг : Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 15170, 40 мянгат 8б байр Утас : 11-314570, 11-315351
  Цагийн хуваарь : Даваа - Баасан (08:00 - 22:00), Бямба (10:00 - 18:00), Ням (10:00 - 17:00)
  8 Сөүл салбар Хаяг : Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, 14241, Сөүлийн гудамж Цагийн хуваарь : Даваа - Баасан (09:00 - 20:00), Бямба (10:00 - 18:00), Ням (10:00 - 17:00)
  9 Зайсан салбар Хаяг : Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсангийн гудамж, Оргил стар таун 56-р байр, 1-р давхар Утас : 77008222, 77118222
  Цагийн хуваарь : Даваа - Баасан (09:00 - 18:00)
  10 11-р Хороолол ТТ Хаяг : Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо 11-р хороолол Эрхүүгийн гудамж Этуаль ХХК-ний байр 1-р давхар Утас : 77078222
  Цагийн хуваарь : Даваа - Баасан (09:00 - 18:00)

   

  2019-04-19

  Мэдээлэл
  АВАРГУУД ТОДОРЛОО
  Эрхэм харилцагч нарын анхааралд

  2019 оны 08 сарын 15-ны өдөр буюу маргааш БНСУ даяар бүх нийтийн амралтын өдөр байдаг тул Монгол дахь элчин сайдын яам болон визний төвүүд амарна.

  Эрхэм харилцагч нарын анхааралд /Сүлжээ тасалдах тухай/

  2019 оны 08 сарын 14-өөс 2019 оны 08 сарын 15-нд шилжих шөнийн 00:00-02:30 цагийн хооронд Монголбанкнаас "Төлбөрийн системийн шинэчлэл" хийгдэнэ.

  Харилцагч танд илүү тав тухтай боллоо
  Бусад мэдээлэл
  © Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
  Live Helper Chat Close