Ханш   Банкны салбарууд   Холбоо барих   Сайтын бүтэц
  Байгууллага   Иргэд   Интернэт банк   КҮБ дансны хуулга   Оюутны картын захиалга   Бусад мэдээлэл  
Зээлийн эрхтэй карт

Нийслэл ₮ карт Цалингийн карт
Алтан карт
БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ
Хугацаат хадгаламж Цалин болон бизнесийн орлого
ЗЭЭЛИЙН ХУГАЦАА
12 сар хүртэл /Барьцаалж буй хадгаламжийн хугацаатай уялдана/ 12 сар хүртэл
ЗЭЭЛ ЭРГЭН ТӨЛӨХ ХУГАЦАА
Овердрафтын эргэн төлөх хоног нь хадгаламжийн дуусах хугацаатай уялдана.  30 хоног
ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ /САРЫН/
Хадгаламжийн дээд хүү +0.5% Төгрөг 2.0%
 Ам.доллар 1.8%
ЗЭЭЛИЙН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ
 • Барьцаалж буй хадгаламжийн валютаар /төгрөг, ам.доллар/ овердрафт эрх нээлгэж байгаа тохиолдод зээлийн эрхийн хэмжээ нь хадгаламжийн дүнгийн 80 хувиас хэтрэхгүй,
 • Төгрөгийн хадгаламж барьцаалан ам.долларын овердрафт эрх нээлгэж байгаа тохиолдолд зээлийн эрхийн хэмжээ нь хадгаламжийн дүнгийн 60 хувиас хэтрэхгүй,
 • Ам.долларын хадгаламж барьцаалан төгрөгийн овердрафт эрх нээлгэж байгаа тохиолдолд зээлийн эрхийн хэмжээ нь хадгаламжийн дүнгийн 65 хувиас хэтрэхгүй.
 • Цалингийн карт 5,000,000 төгрөг хүртэл,
 • Алтан карт 10,000,000 төгрөг / 5,000 ам.доллар хүртэл.
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ДАВУУ ТАЛ
 • Эргэн төлөх хугацаа урт,
 • Зээлийн хүү хадгаламжийн хүүтэй уялдах нөхцөлтэй,
 • Төгрөгийн зээлийн хүү хамгийн бага,  
 • Зээлдэгч ашигласан зээлээ бүрэн төлсөн тохиолдолд зээлийн эрхийн хүчинтэй хугацаанд хэдэн ч удаа давтан ашиглах боломжтой,
 • Зээлдэгч нь зээлийн эрхээ бүрэн болон хэсэгчлэн ашиглаж болно,
 • Богино хугацааны, яаралтай санхүүгийн хэрэгцээг хангах боломжтой,
 • Ашиглаагүй зээлийн үлдэгдэлд хүү төлөхгүй,
 • Яаралтай санхүүгийн хэрэгцээ гарсан үед өөрийн хадгаламжийн хугацаа, хүүг алдагдуулахгүйгээр зээл авах боломжтой.
 • Картын олон төрөлтэй,
 • Зээлийн бага хүүтэй,
 • Зээлдэгч ашигласан зээлээ бүрэн төлсөн тохиолдолд зээлийн эрхийн хүчинтэй хугацаанд хэдэн ч удаа давтан ашиглах боломжтой,
 • Зээлдэгч нь зээлийн эрхээ бүрэн болон хэсэгчлэн ашиглаж болно,
 • Богино хугацааны, яаралтай санхүүгийн хэрэгцээг хангах боломжтой,
 • Ашиглаагүй зээлийн үлдэгдэлд хүү төлөхгүй,
 • Тогтмол орлогын эх үүсвэрээ нотолсноор яаралтай санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх зээл авах боломжтой.
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
 • Банкинд байршуулсан хугацаат хадгаламжийн үндсэн эзэмшигч байх, үндсэн эзэмшигч зөвшөөрсөн тохиолдолд хамтран эзэмшигч байх,
 • Барьцаалж буй хугацаат хадгаламжийн дуусах хугацаа 2 сар ба түүнээс дээш байх,
 • УБХБ-ны гэрээт байгууллагад 1 жилээс доошгүй хугацаанд үндсэн ажилтнаар ажилласан, эсвэл нэг жилээс доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх,
 • Бизнесийн болон цалингийн орлогоороо зээлийг бүрэн төлөх чадвартай байх,
 • Сүүлийн 6 сарын турш Улаанбаатар хотын банкин дахь дансаа ашигласан байх,
 • Бизнесийн болон цалингийн орлого нь зээлийг эргэн төлөхөд хүрэлцэхүйц байх,
 • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өргүй байх.
БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
 • Овердрафт эрх нээлгэх хүсэлт,
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар.
 • Овердрафтын хэмжээ, хүү, хугацаа зэргийг тусгасан гараар бичсэн өргөдөл,
 • Овердрафт эрх нээлгэх хүсэлт,
 • Сүүлийн 3 сарын дотор авахуулсан 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 1 хувь,
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар,
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт,
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт,
Цалингийн орлоготой бол: 
 • Цалингийн тодорхойлолт, 
 • Ажлын үнэмлэхний хуулбар, 
 • Нотариатаар гэрчлүүлсэн нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, 
 • Цалингийн дансны хуулга,
Бизнесийн орлоготой бол: 
 • Бизнесийн орлого,
 • Үйл ажиллагааг нотлох дансны хуулга, 
 • Санхүүгийн баримт.
ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА
Зээл хүссэн тухайн үед нь зээлийн эрхийг нээнэ. Ажлын 3 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:
Улаанбаатар хотын банк
Харилцагчийн мэдээллийн төв
Утас: 1800-1800

2016-10-04

Мэдээлэл
ИНТЕРНЕТ БАНК ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ДАРААХ БОЛОМЖУУД НЭМЭГДЛЭЭ.
Орон сууц барьцаалсан зээлийн нөхцөл шинэчлэгдлээ
Улаанбаатар Хотын Банк “ПОС машины орлого барьцаалсан зээлийг” зах зээлд анх удаа нэвтрүүллээ.
Эргэлтийн Хөрөнгийн Зээлийн хүү буурлаа

Улаанбаатар Хотын Банк “Эргэлтийн Хөрөнгийн Зээлийн” хүүгээ бууруулж, хөнгөлөлттэй нөхцөлийг та бүхэнд санал болгож эхэллээ.

Бусад мэдээлэл
© Copyright 2013. Ulaanbaatar City Bank. 
Live Helper Chat Close