Оюутны ₮ карт эзэмших өргөдөл

Карт эзэмших хүсэлтийг бөглөхөд анхаарах зүйлс:

Энэхүү маягтыг бөглөхийн өмнө Картын хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөлтэй танилцана уу.
Та маягтанд тусгагдсан бүх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.
  Жич: Монголоор Unicode гарын драйвер ашиглан бичнэ үү